04 de març 2011

ALGUNS EXEMPLES DE POESIA VISUAL

Aquí teniu alguns exemples de poesia visual per a què en pogueu agafar idees per a Sant Jordi:


També podeu visitar les pàgines següents:


02 de març 2011

BASES DE XV CONCURS LITERARI SANT JORDI DE L'INSTITUT JONQUERES

Aquest concurs s’adreça a tot l’alumnat de l’INSTITUT JONQUERES.


1. El XV Concurs Literari aplega quatre modalitats:


a) PROSA
b) POESIA
c) POESIA VISUAL
d) CÒMIC


Opten als premis els treballs presentats per a cadascuna de les modalitats i que compleixin les bases de l’esmentat concurs.


2. S’estableixen tres categories repartides de la forma següent:


A: Primer Cicle de l’ESO
B: Segon Cicle de l’ESO
C: Batxillerat


3. Pel que fa a PROSA i POESIA:


- Els treballs han d’estar escrits íntegrament en català o castellà, a ordinador, per una sola cara, a doble espai, grapats i amb el títol i la categoria al primer full.
- El tema és lliure.
- Els treballs han de ser originals i inèdits.
- Es pot presentar un sol treball per modalitat.
- L’extensió dels escrits és:
                                        Prosa, màxim 4 pàgines.
                                        Poesia, màxim 14 versos.
                                        Poesia visual, màxim un full DIN-A4


4. Tots els treballs s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el títol de l’obra, la categoria, la modalitat i la llengua (pel que fa a prosa i poesia)
Cal presentar un altre sobre petit, a l’interior del qual s’han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, i curs. Aquest sobre es posa a l’interior del sobre del treball presentat.


5. Els treballs s’han d’adreçar a la Biblioteca, fins el divendres 8 d’abril de 2011.


6. S’estableixen els següents premis, per categoria, modalitat i llengua:
a) Premi POESIA primer cicle
b) Premi POESIA VISUAL primer cicle
c) Premi PROSA primer cicle
d) Premi CÒMIC primer cicle
e) Premi POESIA segon cicle
f) Premi POESIA VISUAL segon cicle
g) Premi PROSA segon cicle
h) Premi CÒMIC segon cicle
i) Premi POESIA Batxillerat
j) Premi POESIA VISUAL Batxillerat
k) Premi PROSA Batxillerat
l) Premi CÒMIC Batxillerat


7. El veredicte del jurat es farà públic el dia de Sant Jordi. Aquest jurat (els membres del Departament de Llengües i de Visual i Plàstica) es reserva la possibilitat de declarar qualsevol d’aquests premis desert si així ho creu convenient.


8. La BIBLIOTECA INSTITUT JONQUERES atorgarà, per tercera vegada, un premi al millor lector de Primer Cicle i de Segon Cicle.


El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.


INSTITUT JONQUERES, març 2011


Aquí teniu alguns exemples de poesia visual 
per a què en pogueu agafar idees:


També podeu visitar les pàgines següents: