06 d’abril 2010

SANT JORDI 2010 - Bases del XIVè concurs literari

Aquest concurs s’adreça a tot l’alumnat de l’INSTITUT JONQUERES.

1. El XIVè Concurs Literari aplega tres modalitats:

a) PROSA (narració, escena teatral o prosa científica)
b) POESIA
c) CÒMIC

Opten als premis els treballs presentats per a cadascuna de les modalitats i que compleixin amb les bases de l’esmentat concurs.

2. S’estableixen tres categories repartides de la forma següent:

CATEGORIA A: Primer Cicle de l’ESO
CATEGORIA B: Segon Cicle de l’ESO
CATEGORIA C: Batxillerat

3. Pel que fa a la PROSA i a la POESIA:

· Els treballs han d’estar íntegrament escrits en català, en castellà, en anglès o en francès.
· Els treballs han d’estar escrits amb ordinador per una sola cara, a doble espai, grapats i amb el títol i la categoria a la qual pertanyen en el primer full.
· El tema és lliure.
· Pel que fa a la modalitat de PROSA CIENTÍFICA, es tracta d’utilitzar conceptes científics de forma imaginativa com a argument d’una narració. Es pot incloure la ciència-ficció, però sempre amb cert rigor científic.
· Els treballs han de ser inèdits i originals.
· Es pot presentar un únic treball per modalitat.
· L’extensió màxima dels escrits ha de ser:
- PROSA: 2 pàgines
- POESIA: 14 versos

4. Tots els treballs s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el títol de l’obra, la categoria, la modalitat i la llengua (en el cas de la prosa i la poesia).

Juntament amb els treballs, cal presentar un altre sobre més petit a l’interior del qual han de constar les dades següents del participant: NOM I COGNOMS I CURS. Aquest sobre amb les dades ha d’estar dins el sobre gran amb el treball.

5. Els treballs s’han d’adreçar a la Biblioteca del centre abans del 19 d’abril de 2010.

6. S’estableixen els següents premis per categoria, modalitat i llengua:

a) Premi de POESIA – Primer Cicle
b) Premi de PROSA – Primer Cicle
c) Premi de CÒMIC – Primer Cicle
d) Premi de POESIA – Segon Cicle
e) Premi de PROSA – Segon Cicle
f) Premi de CÒMIC – Segon Cicle
g) Premi de POESIA – Batxillerat
h) Premi de PROSA – Batxillerat
i) Premi de CÒMIC – Batxillerat

7. El veredicte del Jurat es farà públic el dia de Sant Jordi. El Jurat, compost per membres del departament de Llengües, de Ciències i de Visual i Plàstica, es reserva el dret de declarar qualsevol dels premis desert i així ho creu convenient.

8. La Biblioteca entregarà, per segon any consecutiu, el premi al millor lector.

9. El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


Institut Jonqueres, març 2010